Skip to content
ppos

Polskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej

Wydarzenia konferencje, szkolenia, sympozja

Polecamy strony warte uwagi

Zarząd

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej
PTOiTr. 2022-2023

Komitet naukowy

Komitet Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej w latach 2023-2024

Historia

Historia Sekcji Ortopedii Dziecięcej

Klinika Chorób Kręgosłupa
i Ortopedii Dziecięcej
UM
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań


tel.: +48 61 831 01 57