Skip to content
ppos

Polskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej

Wydarzenia konferencje, szkolenia, sympozja

Polecamy strony warte uwagi

Zarząd

Zarząd Sekcji Ortopedii Dziecięcej
PTOiTr. 2019-2020

Komitet naukowy

Komitet Naukowy Sekcji Ortopedii Dziecięcej w roku 2020

Historia

Historia Sekcji Ortopedii Dziecięcej

Klinika Chorób Kręgosłupa
i Ortopedii Dziecięcej
UM
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań


tel.: +48 61 831 01 57