ppos

Sekcja Ortopedii Dziecięcej

Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego

Wydarzenia konferencje, szkolenia, sympozja

Polecamy strony warte uwagi

Zarząd

Zarząd Sekcji Ortopedii Dziecięcej
PTOiTr. 2017-2018

Komitet naukowy

Komitet Naukowy Sekcji Ortopedii Dziecięcej w roku 2017

Historia

Historia Sekcji Ortopedii Dziecięcej

Klinika Ortopedii,
Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
CMKP
SPSK im. A. Grucy

ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock


tel.: +48 22 7889197
fax: +48 22 7889198
mail: szymon.pietrzak@spskgruca.pl