Skip to content
ppos

Sekcja Ortopedii Dziecięcej

Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego

Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej
UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

tel: +48 61 831 01 57

e-mail: kotwicki@ump.edu.pl

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej – prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą do sekretarza Sekcji (pjanusz@ump.edu.pl)

pobierz wniosek w pdf

Dane do przelewów:

46 1020 3378 0000 1502 0341 5874
PKO BP Oddział 11 w Łodzi.

Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr
Warszawa 02-005 Lindleya 4

Odwiedź nas