ppos

Sekcja Ortopedii Dziecięcej

Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego

Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP
SPSK im. A. Grucy

ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

tel. 22 7889197
fax 22 7889198

e-mail: szymon.pietrzak@spskgruca.pl

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej – prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą do sekretarza Sekcji

pobierz wniosek w pdf

Dane do przelewów:

46 1020 3378 0000 1502 0341 5874
PKO BP Oddział 11 w Łodzi.

Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiT
Warszawa 02-005 Lindleya 4