Skip to content
ppos

Sekcja Ortopedii Dziecięcej

Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego

Zarząd Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. 2019-2020

dr n. med. Barbara Jasiewicz

(Zakopane) – przewodniczący

jasiewicz e1488387768255

lek. Sławomir Duda

(Zakopane) – sekretarz

Duda

lek. Edyta Szumera

(Zakopane) – skarbnik

Szumera

dr n. med. Szymon Pietrzak

(Otwock) – były przewodniczący w latach 2017-2018

pietrzak2

prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki

(Poznań) – vice – przewodniczący

Kotwicki jpeg

dr hab. med. Łukasz Matuszewski

(Lublin) – członek zarządu

Matuszewski

Dr n. med. Błażej Pruszczyński

(Łódź) – członek zarządu

pruszczynski