Skip to content
ppos

Polskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej

WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW PPOS (pdf)

Wniosek o przyjęcie w poczet członków PPOS – prosimy o wypełnienie wersji papierowej i przesłanie pocztą konwencjonalną lub podpisanego  skanu pocztą elektroniczną do sekretarza. 
W roku 2023 nie ma konieczności wypełniania członków wprowadzających.

(pjanusz@ump.edu.pl)