Słowo Prezesa PPOS – czerwiec 2024

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Miesiące wiosenne to czas licznych spotkań naukowych: za nami zarówno łączone spotkanie Europejskiego i Północnoamerykańskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej w Waszyngtonie (EPOSNA) jak i poznański II Zjazd naszego Towarzystwa. Niedługo później, w Szczecinie, odbyło się świetne spotkanie European Musculosceletal Oncology Society, w którym miałem przyjemność czynnie uczestniczyć, a którego stałymi tematami są nowotwory układu ruchu u dzieci.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej (PPOS) był – w mojej i licznych rozmówców opinii – wydarzeniem niezwykle udanym. Organizatorzy dopięli wszystko „na ostatni guzik”, a sprawność przeprowadzenia całego programu, tak naukowego jak i imprez towarzyszących, była wzorcowa. Podobnie jak rekordowa liczba uczestników, zgłoszonych i wygłoszonych prac naukowych. Warto odnotować iż wśród zaproszonych gości zaszczycił na aktualny Prezydent EPOS, prof. Carol C. Hasler. Organizatorom składam raz jeszcze serdeczne gratulacje!

W trakcie Zjazdu dokonała się przewidziana Statutem PPOS zmiana w Zarządzie Towarzystwa, na którego czele mam zaszczyt stanąć, a korzystając z okazji pragnę podziękować Wam wszystkim za zaufanie, którego postaram się nie zawieść. Dziękuję również ustępującym Członkom Zarządu, z którymi dotychczasowa praca była dla mnie nauką, przyjemnością i zaszczytem. Nowemu Zarządowi – który w ostatni dzień Zjazdu odbył swoje pierwsze posiedzenie – życzę owocnej i satysfakcjonującej pracy i dobrej współpracy.

Niestety, czas Zjazdu w Poznaniu, choć długo pozostanie w naszej pamięci, jest już za nami, zaś przed nami – kolejne wyzwania i praca. Do nich zaliczam organizację kolejnych kongresów ( bowiem na pierwszym posiedzeniu Zarząd przyjął, iż nazwą naszych spotkań będzie od 2025 r.  Kongres a nie Zjazd). Prace nad spotkaniem w Łodzi są w toku i wyglądają obiecująco. Podejmujemy rozmowy na tematy spotkania w Szczecinie w 2026 roku.

Jak wspomniałem w Poznaniu, w krótkiej wypowiedzi w czasie Walnego Zebrania,  jednym z głównych zadań, jakie widzę przed Towarzystwem, to edukacja. Niewątpliwy sukces Szkoły Uniejowskiej skłania do rozbudowy tego projektu. W nowej wersji przewiduję prowadzenie przez Towarzystwo 2 kursów teoretycznych rocznie: na tematy urazowe (2 kursy) i stricte ortopedyczne (2 kursy) – naprzemiennie. Zatem uczestnik takiego panelu szkoleniowego, po 2 latach (4 kursy) i ukończeniu całego cyklu szkolenia, powinien mieć rzetelną bazową wiedzę o naszej dyscyplinie. Projekt jest zgodny z planami EPOS, którego Zarząd pracuje nad unifikacją wymogów dot. kształcenia w zakresie ortopedii dziecięcej. Myślę, że taka formuła będzie interesująca nie tylko dla rezydentów i nie tylko dla zainteresowanych ściśle ortopedią wieku rozwojowego.

Liczę na Państwa współpracę w działaniach Zarządu i Towarzystwa – bez czynnego wsparcia nawet najlepsze projekty nie będą mogły być wdrożone.

Będę się starał na bieżąco, niezależnie od jawnych, dostępnych sprawozdań z posiedzeń Zarządu, informować Państwa o planach i działaniach.

Serdecznie pozdrawiam
Dr hab. med. Bartłomiej Kowalczyk
Prezes Zarządu PPOS

Kraków,  16 czerwca 2024