Wydłużenie terminu składania streszczeń na II Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej do 15.02.2024

Szanowni Koledzy i Szanowne Koleżanki, informujemy, że termin składania streszczeń na II Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej został wydłużony do 15.02.2024.  Zachęcamy do aktywnego udziału i przedstawienia swoich prac.  Przypominamy, że oprócz tematów wiodących można zgłaszać tematy wolne. Zachęcamy również do składania prac po angielsku do sesji anglojęzycznej. Prosimy o przedstawienie studentom, z którymi współpracujecie możliwości udziału w sesji studenckiej.

Z poważaniem
dr hab. n. med. Piotr Janusz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego