I Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, Rzeszów, 14–16.09.2023

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 14–16 września 2023 roku. Przed 20 laty tematem spotkania naukowego w Rzeszowie było leczenie młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej. Zaproszonym autorytetem w tym zakresie był wówczas Profesor Klaus Parsch. W kolejnym spotkaniu w stolicy Podkarpacia chcemy omówić tematykę leczenia następstw tego schorzenia oraz innych patologii dziecięcego biodra prowadzących do powikłań i deformacji w postaci martwicy, przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych czy konfliktu udowo-panewkowego. Poza doniesieniami naukowymi z krajowych ośrodków ortopedii dziecięcej w programie Zjazdu znajdą się wykłady dwóch autorytetów tych zagadnień, profesorów Manuela Ribasa i Moritza Tannasta. Tematem urazowym będą obrażenia bliższego końca kości udowej u dzieci. Jak zawsze znajdzie się miejsce na wartościowe prace dotyczące tematów wolnych.

Do zobaczenia w pięknym, szybko rozwijającym się Rzeszowie.

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela