XLIII zjazd PTOiTr Warszawa

Ortopedzi dziecięcy na Zjeździe PTOiTr w Warszawie

W dniu 24 września 2022, podczas XLIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Warszwie odbyła się Sesja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, podczas której zostały zaprezentowane poniższe tematy:

  1. Dziecięce problemy dorosłej stopy – Barbara Jasiewicz, Marek Napiontek, Bartłomiej Kowalczyk
  2. Nie rezygnujmy z profilaktyki DDH! – Błażej Pruszczyński, Łukasz Matuszewski
  3. Rekonstrukcja ACL w kolanie dziecięcym – Łukasz Matuszewski, Andrzej Grzegorzewski, Bartosz Musielak
  4. Nowoczesne leczenie wad ubytkowych – Milud Shadi, Bartłomiej Kowalczyk, Piotr Janusz, Jarosław Czubak
  5. Koniec z usztywnianiem kręgosłupa przy operacji skoliozy? – Tomasz Kotwicki, Barbara Jasiewicz

Wystąpieniom na powyższe tematy towarzyszyła interesująca dyskusja podkreślająca znaczenie ortopedii dziecięcej w ramach całości specjalizacji w ortopedii i traumatologii.

Ponadto członkowie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej byli aktywni na wielu innych sesjach Zjazdu. Zarząd Główny PTOiTr został oficjalnie poinformowany o powołaniu Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej.