Kursy i szkolenia w 2022r.

Wiemy jak ważne jest poszerzanie i aktualizowanie swojej wiedzy I umiejętności. Dlatego poniżej prezentujemy kursy dotyczące ortopedii dziecięcej w 2022r., które warto wziąć po uwagę:
  1. Pod patronatem AO planowane są dwa kursy. Pierwszy w Wiedniu w dniach 13-14. czerwca, gdzie tematem będą „Challenges in Pediatric Trauma” . Kolejny kurs pod patronatem stowarzyszenia będzie dotyczył urazów mięśniowo-szkieletowych i planowany jest na listopad bieżącego roku w Bratysławie. Językiem obowiązującym obu szkoleń jest angielski. Pozostałe szczegóły pod adresem internetowym: https://www.aofoundation.org/search-results#q=paediatric%20course&f:@division=[aotrauma]
  2. Na wysokim poziomie merytorycznym stoją też kursy z serii BAT organizowane przez Europejskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej (EPOS). Pierwszy z tej serii planowany jest na początek marca tego roku, ale jeszcze nie wiadomo, czy względy epidemiczne pozwolą na organizację kursu w formie stacjonarnej (resjetracja jeszcze nie ruszyła!). Druga część kursu przewidziana jest na październik, a rejestracja ma ruszyć latem.  Więcej aktualności można znaleźć na poniższej stronie internetowej: https://www.epos.org/epos-bat-ic-trilogy
  3. Jak co roku, na początku grudnia 2022 roku odbędzie się zjazd międzynarodowego towarzystwa ortopedii dziecięcej – IPOS (https://ipos.posna.org), w Orlando, USA. Zjazd ten jest świetną okazją dla młodych adeptów ortopedii dziecięcej do nabycia zarówno teoretycznych jak i praktycznych umiejętności.
  4. Na koniec chcemy polecić wszystkim zainteresowanym ortopedią dziecięcą stronę „https://www.posnacademy.org„. Jest to ogromny i rzetelny zasób wiedzy ortopedycznej, w którym to znajdziemy różne materiały szkoleniowe pod postacią prezentacji, czy podcastów, wygłaszanych przez światowych specjalistów w swoich dziedzinach.