XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr w Lublinie – nadsyłanie streszczeń i strona internetowa

Szanowni Państwo, organizatorzy XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr informują, iż streszczenia prac naukowych na sympozjum powinny być nadsyłane poprzez stronę internetową zjazdu (adres http://www.ppos2022.mediteka.pl/) do dnia 30.04.2022 r.. Ponadto, zachęcamy do odwiedzania strony internetowej zjazdu w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących tegorocznego spotkania ortopedów dziecięcych.