XXX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXX jubileuszowym Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, które odbędzie się w dniach 21–23 maja 2020 roku w Warszawie. Miejscem spotkania będzie Hotel Novotel Warszawa Airport.

Szczegółowy program sympozjum:
http://www.ppos2020.pl/konferencja/program.html