GASTROC-SOLEUS LENGTHENING (GSL) / TENDON ACHILLES LENGTHENING (TAL) IN CEREBRAL PALSY WORLD PERSPECTIVES

GASTROC-SOLEUS LENGTHENING (GSL) / TENDON ACHILLES LENGTHENING (TAL) IN CEREBRAL PALSY WORLD PERSPECTIVES
Review of the techniques

Znanych jest wiele technik chirurgicznych, których celem jest korekcja końsko ustawionych stóp. Istotną sprawą jest rozważenie głównych wskazań i przeciwwskazań do stosowania konkretnych technik i wiedzieć, jak uniknąć powikłań leczenia operacyjnego.

Ciekawe przypadki oraz ich rozwiązania zostaną zaprezentowane w trakcie webinaru, który odbędzie się 8 listopada 2021, w formule online. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Osoby biorące udział w spotkaniu skorzystają z niesamowitej możliwości zapoznania się z jednoczesnymi operacjami transmitowanymi online z licznych sal operacyjnych w Europie, Azji, Australii, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Operacje będą prezentowane równoczasowo i co więcej komentowane przez kilku ekspertów z dziedziny neuroortopedii, obecnych w jednym studiu.

W Komitecie Naukowym wydarzenia znajdują się prof. Marek Jóźwiak, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a także prof. Elisabet Rodby Bousquet z Uniwersytetu Lund (Szwecja), dr Michael Wade Shrader z Nemours Children’s Hospital w USA oraz dr Bartosz Musielak, z kliniki prof. Jóźwiaka.

Głównym celem, który przyświeca organizatorom jest szerzenie wiedzy na temat podstawowych technik chirurgicznych stosowanych w leczeniu problemów ortopedycznych u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym, jak również pokazanie małoinwazyjnych wersji operacji stosowanych w korekcji stóp.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji

Link do rejestracji:
https://www.termedia.pl/Konferencja-TENDON-ACHILLES-LENGTTHENING-TAL-IN-Intro,1584,16003.html