32 Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej w Lublinie

W dniach 8-10 września 2022 w Lublinie pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UM w Lublinie prof. dr. hab. Wojciecha Załuski, marszałka województwa lubelskiego mgr. Jarosława Stawiarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Artroskopowego odbyło się XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Tematem przewodnim Sympozjum były złamania przedramienia u dzieci oraz schorzenia narządu ruchu u pacjentów z problemami neurologicznymi. Lublin, w swojej wczesnojesiennej aurze powitał 111 uczestników wydarzenia, którzy zaprezentowali 61 referatów.

To dla nas zaszczyt, że mogliśmy gościć Prezesa PTOiTr profesora Tomasza Mazurka oraz poprzednich Prezesów PTOiTr – profesora Leszka Romanowskiego
i profesora Marka Syndera. Swoją obecnością uhonorował nas również Prezes elekt PTOiTr profesor Andrzej Bohatyrewicz. Sympozjum sponsorowało 14 firm wraz
z głównym sponsorem wydarzenia – firmą Aesculap Chifa, spółki grupy B. Braun. Goście z zagranicznych ośrodków – światowej sławy eksperci w osobie profesora Rudolfa Gangera ze Szpitala Speising w Wiedniu oraz Profesora Pierra Journeau
z Uniwersyteckiego Szpitala w Nancy we Francji – zaprezentowali dwa wykłady, podczas których podzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem. Z kolei profesor Erich Rutz z Royal Children’s Hospital w Melbourne przedstawił swój wykład za pomocą platformy internetowej. W dniu poprzedzającym sesje naukowe odbyły się warsztaty chirurgiczne dotyczące elastycznych zespoleń środszpikowych, którym przewodził profesor Pierre Journau wespół z profesorem Łukaszem Matuszewskim. Kolejnym zagadnieniem warsztatów była technika wysokiej osteotomii kości piszczelowej
u młodzieży. Podczas spotkania rezydentów z Konsultantem Krajowym do spraw ortopedii i traumatologii, prof. dr. hab. n. med. Jarosławem Czubakiem, zostały omówione kwestie szkolenia w trakcie specjalizacji i wszelkie zmiany dotyczące egzaminu z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem było powołanie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej. Odbyło się to w szczególnym miejscu, bowiem 31 lat temu w Lublinie z inicjatywy profesora Ignacego Wośki została utworzona Sekcja Dziecięca PTOiTr. W skład zespołu założycielskiego weszli luminarze ortopedii Polskiej wraz z członkami Zarządu Sekcji, a decyzja o powołaniu Towarzystwa została usankcjonowane podczas Walnego Zebrania Sekcji, które odbyło się w kolejnym dniu Zjazdu.

W dniach 9-10 września miało miejsce osiem sesji naukowych oraz osiem wykładów eksperckich. Uroczyste otwarcie sympozjum uświetnił wykład inauguracyjny profesora Jerzego Bralczyka pt. „Sztuka mówienia”. Wyjątkową była też sesja satelitarna przeprowadzona przez Polskie Towarzystwo Artroskopowe, które dotyczyła chirurgii małoinwazyjnej stawu kolanowego u dzieci. W czasie sympozjum prof. dr hab. Grzegorz Kandzierski został uhonorowany medalem prof. Ignacego Wośki, wręczanym za zasługi w ortopedii dziecięcej. Koleżeńskie spotkanie na Starym Mieście ukazało nam dodatkową wartość Sympozjum – był to bowiem czas spędzony z przyjaciółmi, okazja do rozmów, wspomnień i relaksu.

Towarzyszy nam poczucie, że uczestniczyliśmy w istotnych wydarzeniach, które służą środowisku ortopedii dziecięcej i przede wszystkim, naszym pacjentom. Cieszymy się, że ich uczestnicy wyjeżdżali zadowoleni i docenili merytoryczną wartość spotkania. Dziękujemy za tak liczne przybycie i czekamy na następne spotkanie nowo utworzonego Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej w Rzeszowie!

Prof. dr hab. n.med. Łukasz Matuszewski