Skip to content
ppos

Sekcja Ortopedii Dziecięcej

Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego

WNIOSEK O PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW PPOS (pdf)

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej – prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą do sekretarza Sekcji (pjanusz@ump.edu.pl)