Zaproszenie Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przed nami historyczne spotkanie naukowe – pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, który odbędzie się w dniach 14-16 września 2023r. w Rzeszowie.

Organizacji tego wydarzenia podjął się zespół kierowany przez prof. dr hab. Sławomira Snelę.

Rok po powołaniu Towarzystwa na zebraniu założycielskim w Lublinie spotkamy się w stolicy Podkarpacia, aby podzielić się najnowszymi osiągnięciami naukowymi i klinicznymi naszej specjalności. Tematy wiodące obejmują zagadnienia następstw chorób stawu biodrowego, w szczególności młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej oraz innych patologii dziecięcego stawu biodrowego, a także złamania bliższego końca kości udowej i tematy wolne. Planowana jest sesja studencka oraz warsztatowa. Szczegółowe informacje przekaże Komitet Organizacyjny.

Pamiętajcie o nadsyłaniu streszczeń, które zostaną ocenione przez trzyosobowy Komitet Naukowy, zgodnie z dotychczasową procedurą.

W trakcie Zjazdu, odbędzie się Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, wytyczające kierunki dalszego rozwoju. Zachęcam wszystkich ortopedów dziecięcych do pracy na rzecz Towarzystwa. Ponadto odbędzie się zebranie Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, która wypełniła swoją misję, będąc bazą i inspiracją dla powołania nowego Towarzystwa. Kontynuując i rozwijając działalność w zakresie ortopedii dziecięcej w formie Towarzystwa dołączamy do naszych koleżanek i kolegów reprezentujących inne obszary ortopedii i traumatologii.

Polska ortopedia dziecięca ma chwalebną tradycję, wybitną teraźniejszość i otwarte perspektywy na przyszłość. Tegoroczny wiosenny zjazd EPOS (European Pediatric Orthopedic Society) w Krakowie, perfekcyjnie zorganizowany przez dr med. Barbarę Jasiewicz i dr hab. med. Bartłomieja Kowalczyka, poza wysokim poziomem naukowym dostarczył nam licznych dowodów uznania dla naszej pracy ze strony uczestników z Europy i świata.

Zapraszam wszystkich do udziału w naszym dorocznym spotkaniu ortopedii dziecięcej, po raz pierwszy w formule Zjazdu Towarzystwa, w mieście, które w ostatnim roku stało się znane na całym świecie z gościnności.

Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej