O dysplazji stawów biodrowych w Lublinie

W dniu 16.12.2022r odbyło się spotkanie lubelskiego oddziału PTOiTr, któremu przewodniczył prof. Łukasz Matuszewski. Tematem spotkania była dysplazja stawu biodrowego – profilaktyka i wczesne wykrycie. Z zaproszonych gości wykłady mieli eksperci: prof. Edward Warda – twórca poradni preluksacyjnych na terenie Lubelszczyzny, pionierskich w Polsce oraz dr Błażej Pruszczyński z Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UMed w Łodzi. Podkreślił rolę sonografii w wykrywaniu rozwojowej dysplazji stawu biodrowego. Żywa dyskusja zakończyła się wnioskiem, że poradnie preluksacyjne są niezbędne, aby wcześnie wykryć staw zagrożony nieprawidłowym rozwojem w kierunku zwichnięcia. Obowiązkowe badanie w ramach tej poradni powinno dotyczyć całego dziecka, budowy i jego rozwoju, a nie tylko ograniczyć się do oceny stawu biodrowego. Zapewni to wczesne wykrycie zagrożonego stawu, umożliwi wczesne wdrożenie leczenia.

prof. dr hab. n. med. Łukasz Matuszewsk
dr n. med. Błażej Pruszczyński