Walne zebranie członków Sekcji w Lublinie

Dnia 09.09.2022r. odbyło się walne zebranie członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.

Zebranie prowadził prof. Tomasz Kotwicki, który poinformował zebranych o powołaniu Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej.

Najważniejszym punktem zebrania było wręczenie medalu im. Ignacego Wośki za zasługi w rozwoju ortopedii dziecięcej. Medal im. Ignacego Wośki w tym roku otrzymał  prof. Grzegorz Kandzierski. Laudacje wygłosił prof. Łukasz Matuszewski.

W dalszej części zebrania zostały podjęte następujące uchwały:

  • Uchwała dotycząca poparcia przez członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr utworzenia Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej (PTOD).
  • Uchwała dotycząca przekazania dotychczasowej nazwy angielskiej Sekcji Ortopedii Dziecięcej (Polish Pediatric Orthopaedic Society – PPOS) Polskiemu Towarzystwu Ortopedii Dziecięcej.
  • Uchwała dotycząca przekazania przez Sekcję Ortopedii Dziecięcej PTOiTr uprawnień do nadawania medalu im. Ignacego Wośki na rzecz PTOD.
  • Uchwała dotycząca przekazania logo Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr na rzecz PTOD
  • Wybrano nowego członka Komitetu Naukowego Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. profesora Janusza Popko, oraz nowego skarbnika sekcji dr Jana Szymczaka.

Wybrano Poznań na miejsce kolejnego Zjazdu Ortopedów Dziecięcych w roku 2024 (Klinika Chorób kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej) oraz Łodź w roku 2025 (Centrum Zdrowia Matki Polki).

Profesor Sławomir Snela zaprosił członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej na kolejny Zjazd Ortopedów Dziecięcych w 2023 do Rzeszowa, który będzie miał status 33 Sympozjum Sekcji oraz jednocześnie I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej.

Dr n. med. Barbara Jasiewicz omówiła szczegóły nadchodzącego wspólnego spotkania PPOS i Szwedzkiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, Jönköping, Szwecja.

Dr n. med. Barbara Jasiewicz i dr hab. n. med. Bartłomiej Kowalczyk przedstawili informacje związane ze Zjazdem EPOS 2023 w Krakowie.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki przekazał informacje o odmowie ze strony SOWE zgody na lokalizację Szkoły Ortopedii Dziecięcej w Uniejowie. Obecnie poszukiwane jest nowe miejsce na przeprowadzenie kursu. Na wniosek prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwickiego, Walne Zebranie przekazało organizowanie kursu dr Błażejowi  Pruszczyńskiemu.

Dr hab. n. med. Ryszard Tomaszewski zachęcił do czynnego udziału w rejestrze operacji rekonstrukcji chrząstki stawu kolanowego.

Na koniec profesor Tomasz Kotwicki podziękował w imieniu wszystkich członków i Zarządu profesorowi Łukaszowi Matuszewskiemu za udaną organizację tegorocznego sympozjum.