Powołanie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej

Szanowni członkowie Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.

 

Z radością informujemy, że dnia 08.09.2022 roku odbyło się Zebranie Założycielskie, na którym powołano Polskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz
 2. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
 3. dr hab. n. med. Andrzej Grzegorzewski
 4. dr hab. n. med. Piotr Janusz
 5. dr n. med. Barbara Jasiewicz
 6. dr hab. n. med. Marek Józwiak
 7. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski
 8. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
 9. dr hab. n. med. Bartłomiej Kowalczyk
 10. dr hab. n. med. Michał Latalski
 11. dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski
 12. dr hab. n. med. Tomasz Mazurek
 13. dr n. med. Tomasz Potaczek
 14. dr n. med. Błażej Pruszczyński
 15. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
 16. dr hab. n. med. Marek Synder

Na spotkaniu jednogłośnie uchwalono statut Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej (PTOD), który został przyjęty. Siedzibą PTOD jest Poznań.

Do Zarządu PTOD wybrano obecnych członków Zarządu Sekcji Ortopedii Dziecięcej POTiTr:

prezes – prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki

prezes elekt – dr hab. Bartłomiej Kowalczyk

członek zarządu – prof. dr. hab. Łukasz Matuszewski

członek zarządu – dr n. med. Błażej Pruszczyński

sekretarz – dr hab. Piotr Janusz

skarbnik – dr n. med. Barbara Jasiewicz

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak

prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzegorzewski

Zachęcamy członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr do wstąpienia do nowopowstałego Towarzystwa. Deklaracje członkowski zostaną udostępnione na stronie PTOD oraz PPOS.