Profesor Marek Napiontek nowym Redaktorem Naczelnym czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska

Koleżanki i Koledzy,
Spieszymy poinformować, iż nowym redaktorem naczelnym czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska został prof. dr hab. Marek Napiontek.
Ambicją pana prof. Napiontka jest budować renomę czasopisma tak, by stało się czasopismem czytanym nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Czasopismo jest wydawane w języku angielskim. Mając na względzie chęć budowy rangi i renomy czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, zachęcamy do nadsyłania prac oryginalnych klinicznych, poglądowych, a także studiów interesujących przypadków, które po procesie recenzji będą publikowane na łamach czasopisma.
Prace mogą być nadsyłane w języku polskim, a po zakwalifikowaniu będą podlegały płatnemu tłumaczeniu.
Zachęcamy do odwiedzania strony czasopisma http://polishorthopaedics.pl w celu uzyskania dostępu do publikacji (open access) oraz szczegółowych informacji nt. warunków publikacji.
Przypominamy jednocześnie, iż Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska jest organem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
Ponadto, z radością informujemy, iż streszczenia nadchodzącego XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr w Lublinie zostaną opublikowane na łamach Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej.
Zachęcamy do lektury czasopisma!