Solidarni z Ukrainą

Członkowie Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego są zszokowani brutalnością napaści
Rosji na Ukrainę. Wiele dzieci cierpi z powodu zadanych ran fizycznych i psychicznych.

Nasze towarzystwo deklaruje gotowość do niesienia wszelkiej pomocy z zakresu traumatologii i ortopedii dziecięcej dla ratowania życia i zdrowia poszkodowanych.

Wspieramy naszych Kolegów w Ukrainie z nadzieją na szybkie zakończenie tej strasznej tragedii.

Prof. Tomasz Kotwicki
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej wraz z Zarządem