XXVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 17–19.05.2018 r.

W dniach 17-19.05.2018 r. odbędzie się w Białymstoku  XXVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.

Podczas Sympozjum omawiane będą następujące zagadnienia:

  • schorzenia i urazy stawu ramiennego
  • idiopatyczna wrodzona stopa końsko-szpotawa
  • urazy stawu skokowego

Więcej informacji tutaj: www.ppos2018.pl 

Serdecznie zapraszamy.