XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 18–20.05.2017 r.

W dniach 18 – 20 maja 2017 r. odbyło się w Gdańsku XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Organizatorem w tym roku była Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed. Komitet naukowy sympozjum pod kierownictwem prof. Tomasza Mazurka postanowił, że tematami wiodącym konferencji będą: leczenie złamań i urazów okolicy stawu łokciowego oraz leczenie deformacji kręgosłupa rosnącego.

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, czego odzwierciedleniem było bardzo duża ilość uczestników oraz wiele znakomitych postaci wśród komitetu naukowego ze środowiska ortopedii, rehabilitacji i radiologii. Gościem zjazdu był światowej sławy ortopeda, prof. Reinhard Graf z Austrii. Profesor jest twórcą obowiązującej na całym świecie ultrasonograficznej klasyfikacji rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u dzieci, której wprowadzenie zrewolucjonizowało diagnostykę oraz postępowanie, zarówno profilaktyczne, jak i lecznicze tej patologii.

Podczas ceremonii otwarcia głos zabrali: wicemarszałek województwa pomorskiego Paweł Orłowski, prorektor GUMed ds. klinicznych prof. Edyta Szurowska, prezes szpitala Copernicus dr Dariusz Kostrzewa, prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego prof. Marek Synder, konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii prof. Jarosław Czubak oraz przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. dr Szymon Pietrzak. W drugiej części uroczystości wręczono 2 medale im. profesora Ignacego Wośki. Wyróżnienia przyznano prof. Tomaszowi Kotwickiemu, kierownikowi Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prof. Maciejowi Tęsiorowskiemu, kierownikowi Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Zakopanem.

Pierwszego dnia sympozjum wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. Marek Synder pt. „Polskie doświadczenia w ultrasonografii stawu biodrowego u niemowląt” oraz prof. Reinhard Graf pt. „DDH worldwide with the eyes of sonography”. Następnie odbyła się pierwsza Sesja chirurgii kręgosłupa moderowana przez prof. Tomasza Kotwickiego, prof. Marka Syndera i doc. Rafała Pankowskiego.

W drugim dniu konferencji odbyło się aż 7 interesujących sesji naukowych:

  1. Pierwsza sesja chirurgii stawu łokciowego moderowana przez prof. Marka Syndera, prof. Sławomira Snelę i prof. Tomasza Mazurka.
  2. Druga sesja chirurgii kręgosłupa moderowana przez prof. Andrzeja Nowakowskiego, dr. hab. Rafała Pankowskiego oraz dr. Aleksandra Winiarskiego.
  3. Druga sesja chirurgii stawu łokciowego moderowana przez prof. Macieja Kołbana, prof. Andrzeja Grzegorzewskiego i dr. hab. Łukasza Matuszewskiego.
  4. Pierwsza sesja tematów wolnych moderowana przez prof. Jarosława Czubaka, prof. Marka Jóźwiaka i dr. Szymona Pietrzaka.
  5. Druga sesja tematów wolnych moderowana przez dr Agnieszkę Łabuć, dr. Ryszarda Bielaka i dr. Szymona Pietrzaka.
  6. Sesja pielęgniarstwa w ortopedii dziecięcej moderowana przez mgr Irenę Samson, dr Iwonę Morawik, mgr Renatę Grzebalską i mgr Iwonę Zaporowskę-Bugajewską.
  7. Sesja rehabilitacji w leczeniu deformacji kręgosłupa moderowana przez dr Agatę Deję, dr Aldonę Przeperską-Nawrot i prof. Tomasza Kotwickiego.

Ostatniego dnia Konferencji odbyły się kolejne 2 sesje prezentacji ustnych. Pierwsza dotyczyła leczenia stopy płasko-koślawej i moderowali ją: dr Floris van Douveren, dr Konrad Dreweka i prof. Grzegorz Kandzierski, natomiast druga dotyczyła chirurgii stawu kolanowego i była moderowana przez dr. Lucjana Samsona, dr. Ryszarda Bielaka i doc. Łukasza Matuszewskiego. Tego dnia odbyła się też sesja plakatowa.

Przed rozpoczęciem i w trakcie samego sympozjum odbyły się także niezależne kursy specjalizacyjne z zakresu ortopedii. Kurs USG stawu biodrowego u dzieci z osobistym udziałem prof. Reinharda Grafa, kurs techniki wprowadzania implantu do zatoki stępu w leczeniu objawowej stopy płasko-koślawej oraz kurs mikrochirurgii na mikroskopach.

Kolejne, XXVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej odbędzie się w Białymstoku, w dniach 17-19 maja 2018 r., organizatorem będzie prof. J. Popko z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UMB.