Zarząd Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. 2017-2018:
dr n. med. Szymon Pietrzak

(Otwock) – przewodniczący

dr n.med. Szymon Pietrzak

lek. Michał Lenkiewicz

(Otwock) – sekretarz

lek. Tomasz Parol
(Otwock) – skarbnik
dr n. med. Barbara Jasiewicz

(Zakopane) – vice-przewodniczący

 
prof. dr hab. med. Andrzej Grzegorzewski

(Łódź) – były przewodniczący (2015-2016)

 prof.UM dr hab.med. Andrzej Grzegorzewski
prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki

(Poznań) – członek zarządu

 Kotwicki-jpeg
dr hab. med. Łukasz Matuszewski

(Lublin) – członek zarządu