Nazwa: Strona www:
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne www.ptoitr.pl
European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS) www.epos.efort.org
Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA) www.posna.org
British Society for Children's Orthopaedic Surgery www.boa.ac.uk/BSCOS
Belgian Association of Pediatric Orthopaedics www.orthoweb.be/bapo
Journal of Pediatric Orthopaedics www.pedorthopaedics.com
Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatologia Infantili (SAOTI) www.saoti.org.ar
Societa Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica www.siot.it/sitop
Taiwan Pediatric Orthopaedic Society ortho.clmed.ncku.edu.tw/~tpos
Journal of Pediatric Orthopaedics B www.jpo-b.com
Section on Orthopaedics American Academy of Pediatrics www.aap.org/sections/ortho
Vereinigung fur Kinderorthopedie (Germany) www.kinderorthopaedie.org
Opnews.com (imprezy ortopedyczne) www.opnews.com