ppos

Sekcja Ortopedii Dziecięcej

Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego

Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP
SPSK im. A. Grucy

ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

tel. 22 7889197
fax 22 7889198

e-mail: szymon.pietrzak@spskgruca.pl

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej – prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą do sekretarza Sekcji

pobierz wniosek w pdf

Dane do przelewów:
08 2490 0005 0000 4530 4985 1439
Alior Bank
Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiT
Warszawa 02-005 Lindleya 4